Regulamin sklepu internetowego

MAMATTI Marcin Grodecki


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


1.Produkty marki MAMATTI można nabyć w sklepie on-line http://www.sklep.mamatti.pl

2.Marka MAMATTI należy do Marcina Grodeckego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą i adresem MAMATTI Marcin Grodecki, 34100 Wadowice, Polska, ul.Sadowa 1a/3.

3.Przedmiotem działalności firmy MAMATTI jest produkcja bielizny i odzieży niemowlęcej i dziecięcej.

4.Odzież oferowana na stronach sklepu internetowego ulega aktualizacji.

5.Firma zobowiązuje się do dostarczenia klientowi kompletnego, zgodnego z opisem, nieuszkodzonego produktu w umówionym terminie.

6.Firma prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju i świata.

7.Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży a także tryb postępowania reklamacyjnego.

8.Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronach internetowych podawane są w polskich złotych zawierających podatek VAT.

9. Nazwa oraz logo MAMATTI Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.


ROZDZIAŁ II

Definicje

1.Definicje poszczególnych nazw, które zostały użyte w regulaminie:

Usługodawca - MAMATTI Marcin Grodecki z siedzibą w Wadowicach, 34100 Wadowice, Polska, przy ulicy Sadowej 1a/3, NIP: 7751375052, REGON: 122736465,

Sklep internetowy – to strony internetowe, na których można nabyć produkty marki MAMATTI.

Sklep internetowy umożliwia klientom zawieranie umów sprzedaży na odległość.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument);

Produkt – to wyrób gotowy (odzież) oferowany przez firmę MAMATTI do sprzedaży internetowej.

Dzień roboczy – to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Cena – jest umieszczona obok produku; podana cena jest ceną brutto; nie uwzględnia kosztów dostarczenia produktu/ów.

Dostawca – to firma kurierska lub operator publiczny (Poczta Polska), którzy współpracują z Usługodawcą.

Koszt dostarczenia produktu – to kwota jaką ponosi klient za dostarczenie produktu.

Zamówienie – oznacza złożenie zamówienia przez klienta na produkt lub produkty w sklepie   internetowym zgodnie z niniejszym regulaminem.

ROZDZIAŁ III

Przyjmowanie i realizacja zamówień


1.Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że:

   a/ zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego regulaminu;

   b/ zapoznał się z warunkami składania zamówienia;

   c/ zapoznał się z instrukcją prania odzieży;

   d/ zapoznał się z regulaminem reklamacji i zwrotów;

2.Sklep internetowy jest dostępny dla klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3.Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym, który następuje po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5.Towar objęty zamówieniem jest dostarczany klientowi przez Usługodawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne

   dane do jej wystawienia.

6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych zamówień, w których dane osobowe klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z klientem.

7 Usługodawca zastrzega sobie, iż istnieje możliwość różnicy w odcieniu kolorów na zdjęciu z przyczyn ustawienia balansu bieli oraz ustawienia kolorystyki na monitorze.

8.Zamówienia nieopłacone w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia są anulowane przez Usługodawcę. W takich przypadkach umowę uważa się za niezawartą.

9.Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail’a na adres: info@mamatti.pl.


ROZDZIAŁ IV

Płatności


1.Sposoby płatności są określone w niniejszym regulaminie oraz podczas składania zamówienia.

2. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za zakupy w sklepie internetowym:

   - zwykły przelew (wpłata na konto);

   - przelew internetowy - płatność elektroniczna;

3.Płatności należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

Alior Bank S.A o/ Wadowice

numer rachunku: 95 2490 0005 0000 4530 7993 7527

4.Dla płatności zagranicznych:

Alior Bank S.A o/ Wadowice

SWIFT: ALBPPLPW

numer rachunku: PL 95 2490 0005 0000 4530 7993 7527

ROZDZIAŁ V

Dostawa odzieży


1.Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia zakupionego towaru z pośród opcji proponowanych
przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia:

   - Poczta Polskia
   - przesyłka kurierska – spedycja DHL;

2.Termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym, jest dostępny w opisie wybranej aukcji oraz w trakcie składania zamówienia. Termin podany jest w dniach roboczych.

3.Usługodawca zastrzega sobie możliwość ustalenia z klientem indywidualnie terminu realizacji zamówienia.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, o czym każdorazowo poinformuje klienta.

5.Opłata za dostawę produktów jest umieszczona w trakcie składania zamówienia, w sklepie internetowym, na aukcjach oraz niniejszym Regulaminie:

   - Poczta Polska: list polecony (1-2 sztuki - do 350g) 7 dni roboczy, cena: 8,50 zł.

   - spedycja DHL: dostawa standardowa (przedpłata na konto): 2–4 dni robocze, cena: 21,00 zł.

   - spedycja DHL: dostawa standardowa (pobranie): 2–4 dni robocze, cena: 25,00 zł.

   - Poczta Polska: wysyłka zagraniczna (przedpłata na konto) 2–10 dni robocze, cena: ok 100,00 zł. (zgodnie z cennikiem Poczta Polska)

   - Poczta Polska: paczka ekonomiczna do 1 kg (przedpłata na konto) - 16,00 zł.

   - Poczta Polska: paczka ekonomiczna od 1 kg do 2 kg (przedpłata na konto) - 19,00 zł.

   - Poczta Polska: paczka ekonomiczna od 2 kg do 5 kg (przedpłata na konto) - 23,00 zł.

   - Poczta Polska: paczka priorytetowa do 1 kg (przedpłata na konto) - 18,00 zł.

   - Poczta Polska: paczka priorytetowa od 1 kg do 2 kg (przedpłata na konto) - 20,00 zł.

   - Poczta Polska: paczka priorytetowa od 2 kg do 5 kg (przedpłata na konto) - 24,00 zł.

6.Ilość zamówionych sztuk produktów ma wpływu na koszt dostawy.

7.W przypadku wysyłki nie uwzględnionej w niniejszym regulaminie wycena przesyłki dokonywana jest indywidualnie.

8.W przypadku nie odebrania przez klienta zamówionego i opłaconego produktu, Usługodawca po wcześniejszym kontakcie z klientem może po raz kolejny przesłać produkt za powtórny koszt dostawy przesyłki;

9.Usługodawca informuje, iż w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, klient zgodnie z ustawą o prawie przewozowym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z póź. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody

   jeśli dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. W momencie kiedy klient otrzyma od dostawcy protokół szkody, Usługodawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny (określony w rozdziale I niniejszego

   regulaminu) co przyczyni się do szybszego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji


ROZDZIAŁ VI

Prawo odstąpienia od umowy

  1.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm), klient który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru produktu.

  2.Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014poz. 827 z późn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy zamówiony produkt jest przygotowywany według indywidualnej specyfikacji konsumenta.

  3.Zwrot towaru możliwy jest tylko wtedy, gdy produkt znajduje się w stanie niezmienionym oraz nie nosi oznak użytkowania.

  4.Formularz zwrotu (odstąpienia od umowy) jest dostępny w załączniku do niniejszego Regulaminu.

  5.Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać produkt na adres korespondencyjny Usługodawcy (określony w rozdziale I niniejszego regulaminu).

  6.Usługodawca zwraca kwotę uiszczoną przez Klienta tytułem zapłaty (cena produktu) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy lub zaraz po otrzymaniu zwracanego produktu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

     Koszty przesyłki nie są zwracane.

  7.Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki produktów, w razie zwrotu przez Klienta wyłącznie części zamówienia, Usługodawca zwraca Klientowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwrócony produkt.

  8.W celu zachowania terminu, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 5niniejszego regulaminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy (określony w rozdziale I

     niniejszego regulaminu) albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres e – mail: info@mamatti.pl;

  9.Klient może skorzystaze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule e-maila Klient zobowiązany jest wpisać ZWROT – SKLEP INTERNETOWY.

10. Usługodawca po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy skontaktuje się w sposób telefoniczny lub elektroniczny z Klientem.

 

ROZDZIAŁ VII

Postępowanie reklamacyjne


1.Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres
Korespondencyjny Usługodawcy (określony w rozdziale I niniejszego regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@mamatti.pl

2.W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule e-maila Klient zobowiązany jest wpisać REKLAMACJA – SKLEP INTERNETOWY.

3.Usługodawca odpowiada przed Klientem za niezgodność produktu z umowa sprzedaży w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

4.Przed złożeniem reklamacji przez Klienta zalecany jest kontakt telefoniczny z Usługobiorcą na numer tel. + 48 662 155 640 lub elektroniczny na e-mail: info@mamatti.pl.

5.Usługobiorca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od zwrotu produktu przez Klienta.

6.Po wcześniejszym kontakcie z Usługobiorcą reklamowany produkt należy odesłać na adres korespondencyjny Usługodawcy (określony w rozdziale I niniejszego regulaminu).

7.W przypadku kiedy produkt posiada wadę, Usługodawca niezwłocznie wymieni uszkodzony produkt, na wolny od wad lub wadę usunie. Jeżeli naprawa produktu bądź wymiana jest nie możliwa Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.

8.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klienta koszty reklamacji ponosi Usługodawca.

9.Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, koszty wysyłki pokrywa Klient.
 

ROZDZIAŁ VIII

Ochrona danych osobowych


1. Usługodawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.

2.Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w niniejszym regulaminie.

3.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień tj. imię, nazwisko, adres email, telefon, adres, a także NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,

   poz. 926 z późn. zm).

4.Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługobiorcą..

5.Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie oraz iż wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.

6.Udostępnione przez Klienta dane osobowe będą chronione przez Usługobiorcę z zachowaniem najwyższej staranności.

7.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Usługobiorcy na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe


1.Wszelkie nieporozumienia, które mogą pojawić się podczas realizacji umowy sprzedaży oraz
wszystkie roszczenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w sposób polubowny oraz w procesie postępowania reklamacyjnego.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym

3.W przypadku gdyby któreś z postanowień niniejszego regulaminu mogło stać się nieważne, pozostałe postanowienia są prawomocne. W takim przypadku Usługodawca zastąpi nieważne postanowienie regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, k

   tóre w sposób wyraźny odda zamierzony cel niewyraźnego postanowienia.

4.Niniejszy regulamin może ulegać zmianom, bez podawania przyczyn.

5.Zmiany zostaną natychmiast opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu.

6.Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go na stronie internetowej.

7.Regulamin zawiera następujące załączniki: 

   a/ wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą (Formularz zwrotu towaru);

   b/ wzór wniosku o reklamację produktu (Wniosek o reklamację produktu);

   c/ instrukcję prania odzieży;