Informacje dla konsumenta:


Zgodnie z art.8 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176 ze zmianami ):
*wybór żądania należy do reklamującego. Może to być żądanie:
- nieodpłatnej naprawy;
- wymiany towaru na nowy;

 

W przypadkach gdy:
- naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów;
- wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności;
- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, reklamujący może domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy tj. żądać zwrotu zapłaconej ceny.

 

Nie można odstąpić od umowy gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 

Reklamację zaleca się sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostawić w sklepie. Na drugim powinna się podpisać osoba, wraz z datą, odbierająca pismo. Od daty przyjęcia reklamacji liczy się czas, w którym sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji. Można też wysłać reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub w sposób elektroniczny. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku o reklamację